Corintco, birçok sektöre yayılmış iletişim ağı ile etkin ve dinamik bir danışmanlık şirketidir. Corintco, birçok sektöre yayılmış iletişim ağı ile etkin ve dinamik bir danışmanlık şirketidir. Corintco, birçok sektöre yayılmış iletişim ağı ile etkin ve dinamik bir danışmanlık şirketidir.
Biz, müşterilerimizin paydaşları ile güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için çalışmaktayız. Biz, müşterilerimizin paydaşları ile güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için çalışmaktayız. Biz, müşterilerimizin paydaşları ile güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için çalışmaktayız.
Corintco olarak tüm hizmetlerimizi Çalışma Prensiplerimiz çerçevesinde yürütmekteyiz. Corintco olarak tüm hizmetlerimizi Çalışma Prensiplerimiz çerçevesinde yürütmekteyiz. Corintco olarak tüm hizmetlerimizi Çalışma Prensiplerimiz çerçevesinde yürütmekteyiz.

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Türkiye, son yıllarda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Enerji dağıtımı...

İnşaat ve Altyapı

Türkiye'nin gelişmekte olan ekonomisi, çeşitli sektörlerde altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bu sektörlerin başında ...

Taşımacılık ve Otomotiv Danışmanlık

Gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden biri olan Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak Doğu ve Batı arası...

Tarım,Gıda ve İçecek

Tarım, Gıda ve İçecek sanayileri, Türkiye ekonomisinin en dinamik ve toplumun tamamını ilgilendiren sektörleri arasında yer almaktadır. Yen...

Sağlık ve İlaç Danışmanlık

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile son 10 yılda önemli bir değişim ve dönüşüm yaşayan Türkiye, bölgesinin “sağlıkta cazibe merkezi” olmayı hedef...

Bilgi ve İletişim Danışmanlığı

Türkiye’de Bilgi ve İletişim (BİT) sektörünün büyüklüğünün 30 milyar ABD Doları’na yükseldiği tahmin edilmektedir. Sektörün 2023 yılında ulaşm...