• Türkçe
  • İngilizce
  • Çince
Corintco Başarılarımız
Araştırma & Strateji Geliştirme

Araştırma & Strateji Geliştirme

Araştırma & Strateji Geliştirme

Konu:

Dünyanın lider medikal ürün üreticilerinden biri olan firma, Türkiye’de mevcut sağlık sistemini daha iyi anlamak, politik, ekonomik ve yatırım ortamı hakkında orta ve uzun vadeli analizler yapabilmek ve sonucunda da yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek adına Corintco’dan hizmet talep etmiştir.

Corintco Yaklaşımı:

Corintco ekibi, firmanın mevcut durumunu analiz ederek uygulanması gereken stratejiyi belirledi. Bu strateji çerçevesinde paydaşlar nezdinde detaylı piyasa araştırması yapıldı. Politik, ekonomik durum analizi yapılarak yatırım ortamı değerlendirildi ve kapsamlı bir rapor hazırlandı. Rapor bazında firmayla birlikte yapılan çalışmalarla, firmanın faaliyet alanına yönelik orta ve uzun vadeli fırsatlar/riskler değerlendirildi.

Sonuç:

Firma, veriler çerçevesinde mevcut operasyonlarını yeniden yapılandırdı ve ileriye dönük yatırım hedeflerini belirledi. Yapılan çalışma, firmanın stratejik karar almasında fayda sağlamasının yanında Türkiye’nin ihtiyacı olan medikal ekipmanın sağlanmasına da katkıda bulundu.

Politika & Mevzuat

Politika & Mevzuat

Konu:

Türkiye’de faaliyetleri olan çok uluslu bir gıda firması, perakende olarak tüketime sunulan ürünlerinin pazarlama ve reklamında yaşadığı mevzuat uygulamasından kaynaklı, haksız rekabet sorununun giderilmesi için Corintco’dan destek talep etti.

Corintco Yaklaşımı:

Corintco ekibi öncelikli olarak firmanın talebinin haklılığını teyit etmek için gerekli araştırmayı yaptı. Durum tespitinden sonra ilgili paydaşlar belirlendi ve sorunun çözümüne yönelik strateji ve aksiyon planı oluşturuldu. Oluşturulan aksiyon planı başarılı bir şekilde uygulandı.

Sonuç:

Zamanlı ve hedef odaklı çalışma sonucunda sorun kalıcı olarak giderildi. Firma ürünleri ile ilgili pazarlama ve reklam faaliyetlerini herhangi bir haksız rekabet yaşamadan yapabilir konuma geldi.

Politika & Mevzuat
Kurumsal Politika

Kurumsal Politika

Kurumsal Politika

Konu:

Türkiye’de EPC hizmeti sunan uzak doğu merkezli bir firma, kamu özelleştirme sürecinde kendilerinden kaynaklanmayan gerekçelerle kamu ihalelerine girememe durumuyla karşı karşıya kalmış, aynı zamanda itibar kaybına uğramıştır. Firma hatanın düzeltilmesi için Corintco’nun desteğini talep etmiştir.

Corintco Yaklaşımı:

Corintco öncelikli olarak firmanın paydaşları nezdindeki algı araştırmasını yaptı. Özellikle kamu gözünde durum tespit çalışması yaptı. Bulgular çerçevesinde strateji ve aksiyon planı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda etkili iletişimle hatanın giderilmesi sağlandı ve itibar tesis edildi.

Sonuç:

Firma yapılan çalışmalar sonrası Türkiye’de kamu ihale sürecine dahil oldu ve tekrardan ihale kazandı.

Strateji Geliştirme & Teşvik Uygulama

Strateji Geliştirme & Teşvik Uygulama

Konu:

Yatırımcı, fikrini hayata geçirebilmek için Corintco’nun desteğine başvurdu. Corintco’dan; firma yapılanması, doğru hedef ve ürünlerin belirlenmesi, ülke genelinde acil ihtiyaçlara (covid-19) cevap verecek yapının oluşturulması ve teşvik sisteminden yararlanılması amacıyla proje hazırlanması için destek talep edildi.

Corintco Yaklaşımı:

Firma ile kısa sürede yapılan yoğun çalışmalarla doğru ve etkin yapılanma stratejisi oluşturularak hedefler belirlendi ve teşvik başvurusu için aksiyon alındı.

Sonuç:

Firma yapılanması başarıyla gerçekleştirildi. Hedeflenen teşvik uygulaması kapsamında yapılan başvuru ile firmanın projesi için hibe sağlandı. Sağlanan destek ve belirlenen strateji ile firma hızla yatırımı tamamlayarak üretime geçti. Ülke ekonomisine yerli ve milli ürünler kazandırıldı.

Strateji Geliştirme & Teşvik Uygulama
Strateji Geliştirme & Teşvik Uygulama

Strateji Geliştirme & Teşvik Uygulama

Strateji Geliştirme & Teşvik Uygulama

Konu:

Biyoteknoloji konusunda küresel ölçekte önde gelen firmalardan birisi, Türkiye’deki yatırımları ve ticari faaliyetlerine yönelik ülkemizdeki teşvik sisteminin firmanın faaliyet alanı ve yatırım hedefleri kapsamında analiz edilip, uygun teşviklerin belirlenmesini talep etti.

Corintco Yaklaşımı:

Corintco uzman ekipleri, firmanın organizasyon yapısı dahil fonksiyonlarının tamamını inceleyerek uygun tüm teşviklerin tespitini yaptı.

Sonuç:

Firma öncelikli olarak, mevcut faaliyetleri kapsamında yararlanabileceği teşvik fırsatlarından yararlanarak, rekabet avantajı ve ilave karlılık sağladı. Firma aynı zamanda yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan fırsatları göz önüne alarak, planlanan yatırımlarının fizibilitelerini yeniden değerlendirdi. Planlanan yatırımlar için belirlenen desteklerle daha önce onay alamamış yatırım projelerinin onay alması sağlandı.

Paydaş İlişkileri Yönetimi

Paydaş İlişkileri Yönetimi

Konu:

Solar Enerji konusunda Avrupa’nın önde gelen firmalarından olan ve Corintco’nun da teşvik hizmetleri kapsamında hizmet verdiği firma, bir finans kurumuyla geçmiş dönemde kredilendirme konusunda yaşadığı problemin çözümüne yönelik Corintco’dan destek istedi.

Corintco Yaklaşımı:

Corintco firmayı tanıyor olmasının avantajıyla hızlı bir şekilde devreye girerek ve etkin iletişim ağını kullanarak çok kısa sürede firmanın talep ettiği kredi mekanizmasının işlerlik kazanmasını sağladı.

Sonuç:

Firma bu sayede planladığı yatırım projesinin hayata geçmesi için önündeki engeli aştı ve büyüme konusunda adım attı. Bu durum sadece firmanın değil, Türkiye’nin de ithal ikamesi yerli milli üretimin artırılması hedefine önemli katlı sağladı.

Paydaş İlişkileri Yönetimi