• Türkçe
  • İngilizce
  • Çince
resim
resim

Tarım, Gıda ve İçecek

Tarım, Gıda ve İçecek sektörleri, Türkiye ekonomisinin en dinamik ve toplumun tamamını ilgilendiren sektörleri arasında yer almaktadır. Yenilikçi ve sürdürülebilir Tarım, Gıda ve İçecek sanayi politikası ise Türkiye’nin uzun soluklu politika örneklerinden biridir. Yakın dönemde Avrupa Birliği’ne tam üyelik politikası çerçevesinde mevzuat yenilenmiş, bu sayede Tarım ve Gıda sektörleri ülkede büyük ilerleme kaydetmiş, Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payını büyütmüştür.

Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olan Türkiye’de, gıda ve içecek pazarı her geçen yıl büyümektedir. Bunun yanında büyüyen pazarlara coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye, uluslararası yatırımcılar ve gıda üreticileri için cazibe merkezi konumunu korumaktadır.

Tarım, Gıda ve İçecek sektörleri birbirleriyle iç içe geçmiş, sürekli olarak ilişkileri devam eden ve birbirlerini tamamlayan sektörlerdir. Bu sektörler; 2,2 milyon üreticiyi, yaklaşık 13 binin üzerindeki üretici örgütlenmesini ve 30 binin üzerinde küçük ve büyük ölçekli firmayı kapsayan bir büyüklüğü ifade etmektedir.

21. yüzyılda hükümetlerin tarım sektöründe yaptığı müdahale ve desteklerin, tarımsal üretimin özelliklerinin ötesine geçerek, gıda sistemini kapsayan daha geniş bir perspektiften ele alınması gerekmektedir. Türkiye, tarım sektöründe, 2023 yılına kadar küresel ölçekteki en büyük beş üreticiden biri olmayı amaçlamaktadır.

Türkiye bu hedefe yönelik olarak, gıda sisteminin daha iyi çalışmasını sağlamak ve tarımda verimliliği artırmak için tarımsal destek ve teşviklerde öncelikleri belirlerken gıda üretimi ile bağlantıyı daha etkin sağlama adına; kooperatiflerin yeniden yapılanması, tarladan sofraya lojistik ve aracılık hizmetlerinin verimliliğinin artırılması, ambalajlı gıda tüketiminin yaygınlaştırılması gibi önemli ana konularda yapısal çalışmalara devam etmektedir.

Corintco, uzman kadrosu, sektör deneyimi ve kapsamlı iletişim ağı ile sektörde faaliyet gösteren firmalara; paydaş ve kamu ilişkileri yönetimi, strateji geliştirme, mevzuat ve uygulama uyum çalışmaları, teşvik uygulamaları ve kriz yönetimi hizmetleri sunmaktadır.