• Türkçe
  • İngilizce
  • Çince
resim
resim

Taşımacılık ve Lojistik

Gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden birine sahip olan Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan konumu ile Doğu ve Batı arasında doğal bir köprü işlevi görmektedir.

Türkiye sahip olduğu stratejik konum sayesinde 1,5 milyar nüfuslu, GSYİH'sı toplam 25 trilyon ABD dolarına ulaşan ve 8 trilyon ABD doları ihracat hacmiyle dünyadaki toplam ticaretin neredeyse yarısına karşılık gelen dış ticaret değerine sahip bir pazara erişim sağlamaktadır.

Türkiye'deki ticaret dikkat çekici bir biçimde artmakta, bölgenin küresel ticaretteki varlığı da giderek güçlenmektedir. 2012 yılında, Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki payı %1,2’yken, bu oranın 2025 yılına kadar %1,5’i geçmesi beklenmektedir.

Bu avantajlı konumunu değerlendirmek isteyen Türkiye, son yıllarda kamu ve özel sektör altyapı yatırımları ile ülkedeki taşımacılık hizmetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Çok sayıda yeni havalimanı inşa edilmiş, çift yönlü karayolları kullanılmaya başlanmış, hızlı tren ağları büyük şehirlere ulaşmaya başlamış ve Türk limanlarının kapasitesi artmıştır. Türkiye, taşımacılık altyapısını daha da geliştirmek için 2023 yılına kadar ulaşılması amaçlanan iddialı hedefler belirlemiştir. Bu hedefler kapsamında; ilave otoyol inşası, demiryolu kapasitesinin artırılması, yeni hava alanlarının inşa edilmesi, deniz yolu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payının artırılması ve Türkiye'yi çevreleyen denizlerin her birine yeni büyük limanlar inşa edilmesi yer almaktadır.

Bu hedefler kapsamında, Sektörün teknoloji devriminin desteğiyle iş süreçlerini iyileştirirken önemli miktarda verimlilik artışı yaratabilecek kapasiteye sahip olduğu, özellikle orta ve uzun vadede önemli yatırım alanlarına ve gelişime açık olduğu öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de e-ticaretin güçlenerek artacağı ve perakende faaliyetlerinin %40’ının e-ticaretten geleceği beklentisi düşünüldüğünde lojistik ağdaki büyümenin destekleneceği ortaya çıkmaktadır.

Bu gelişmeler ışığında Corintco, deniz, hava ve kara taşımacılığında yatırım yapacak firmalara ve mevcut yatırımı olan firmalara birleşme ve satın alma işlemlerinde, Kamu ihaleleri katılımı ve konsorsiyum oluşumu, özel sektör projelerinde danışmanlık, EPC koordinasyon, karşılaştıkları mevzuat ve uygulama kaynaklı sorunlarda çözüm odaklı kamu iletişimi merkezli hizmetler sunmaktadır.