• Türkçe
  • İngilizce
  • Çince
Enerji ve Doğal Kaynaklar
Enerji ve Doğal Kaynaklar

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Türkiye, İktisadi İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 15 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gelmiştir. İspatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %70’ine sahip bir bölgede yer alan Türkiye, bölgesindeki en büyük doğal gaz ve elektrik pazarlarından biridir.

Türkiye’nin enerji stratejisinin temel unsurlarının aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür:

1. Artan talep ve ithalat bağımlılığını dikkate alarak, enerji güvenliği bağlantılı faaliyetlerin önceliklendirilmesi,

2. Sürdürülebilir kalkınma bağlamında çevre kaygılarının enerji zincirinin her aşamasında dikkate alınması,

3. Gerekli reform ve liberalleşme sağlanarak şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın oluşturulması, üretkenliğin artırılması,

4. Enerji teknolojileri bağlantılı AR-GE çalışmalarının geliştirilmesidir.

Bu çerçevede hedefler;

.İthal edilen hidrokarbon enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazın tedarikinde kaynak ve güzergâh çeşitlendirilmesi,

.Nükleer enerji kaynaklarının enerji sepetine dâhil edilmesi,

.Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması,

.Enerji verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinden yola çıkarak, ulusal enerji bileşiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji sepetine nükleer enerjiyi de ekleme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulu güç, üretim ve arama-sondaj faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’de enerji alanında önemsenen ve üzerinde durulan bir diğer konu da enerji verimliliğidir. Enerji verimliliği konusunda 2023’e kadar 10 milyar doların üzerinde yatırım yapılarak, 2033’te 30 milyar dolar tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece 2023’e kadar Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 oranında azaltılması hedeflenmektedir.

Corintco, sahip olduğu uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimiyle Enerji ve Doğal Kaynaklar sektörlerinde yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesinde ve mevcut yatırımların revize edilmesinde, yurt içi ve yurt dışı geniş iletişim ağı ile yatırım stratejisi belirleme, kamu ilişkileri, EPC koordinasyon ve teşvik uygulamaları hizmetleri sunmaktadır.