Corintco Makaleler

Gıda Enflasyonu Bölüm 2 - Mücadele Önerileri

Değindiğimiz ana parametreler çerçevesinde alınması gereken önlemlerin son derece kapsamlı olması gerektiğini söylemek yanıltıcı olmaz. Bu önlemler kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak dolayısıyla sonuçları da bu vadelerde görülebilecektir.

Başlangıç noktasını planlama, mevzuat düzenleme ve sürdürülebilir uzun vadeli uygulama olarak 3 ana başlıkta belirtebiliriz.

Planlamaya mevcut tarımsal ürün arz ve talebinin belirlenmesiyle başlayabiliriz. Talebin arzı belirlediği noktasından yola çıkarak, öncelikle ürün çeşitliliği ve miktarını gözeterek yerli üretimi optimize etmemiz ve buna paralel olarak ithalat öngörülerimizi oluşturmamız gerekir. “Optimize” tanımını kullanmamızın nedeni mevcut toprak yapısına göre, iklim şartları ve sulama imkanlarına göre, karlılığa ve verimliliği göre bu çalışmanın yapılması gerekir. Üreticilere sağlanan destekler, yapılan planlama ile paralel, verimliliği teşvik edecek ve aynı zamanda ölçülebilir olacak şekilde yeniden gözden geçirilmelidir.

Planlama ve teşvik sistemi mevzuat düzenlemesiyle desteklenmeli ve uzun vadede öngörülebilir ve sürdürülebilir olmalıdır.

Diğer önemli bir konu ise tedarik zincirindeki eksik ve aksak örgütlenmedir.

Mevcut yapının ihtiyaca cevap vermediği aşikardır. Farklı yapılardaki mevcut örgütlerin sadeleştirilmesi ve üreticinin toplu halde pazara erişimini sağlamaya yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerine odaklı bir yeni bir örgütlenme yapısı hedeflenmelidir.

Mustafa M. Sayınataç
Corintco CEO ve Kurucu Ortağı