• Türkçe
  • İngilizce
  • Çince
Corintco Ekibimiz

Av. Mustafa Karaman

Corintco Kurucu Ortağı
...

Corintco’nun hukuki danışmanlık alanından sorumlu kurucu ortağı olan Mustafa Karaman inşaat, altyapı, enerji ve gıda sektörlerinde elde ettiği 25 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir. Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1995 yılında Karaman Hukuk Bürosunu kurmuştur.

Ankara’nın ve Türkiye’nin önde gelen Hukuk bürolarından olan Karaman Hukuk Bürosu, Enerji (Termik Santraller, HES, GES, Rüzgâr Santralleri vs.), Alt Yapı İşleri (Metro, Raylı Sistemler, Yol, Köprü, Limanlar vs.) Sanayi Yatırımları, Organize Sanayi Bölgeleri, Gıda Sektörü, Kamu İhale Hukuku ve Şirketler Hukuku gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Mustafa Karaman, ayrıca Arabulucu olup, ülkemizde uyuşmazlıkların çekişme yerine sulh yoluyla çözümünü yaygınlaştırmak, uzlaşma ve sulh kültürünün gelişmesine, dolayısı ile toplumsal barışa katkı sunmak amacıyla, merkezi Ankara’da bulunan ve kurucu ortak sayısı yönünden Avrupa’nın en büyük arabuluculuk merkezi olan Hitit Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin kurucuları arasında yer almıştır ve halen de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mustafa Karaman benzer yaklaşımla merkezi İstanbul’da bulunan Hitit Global Uyuşmazlık Çözüm ve Arabuluculuk Merkezi’nin de kurucularından olup, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Mustafa Karaman, birçok STK’nın kuruluş ve yönetimin de yer almış, Türkiye’nin Hukuk alanındaki en büyük STK’larından biri olan Hukuki Araştırmalar Derneği’nin Genel Başkanlığını yapmıştır.